Domännamn

När församlingen övergår till Klockaren övergår samtidigt administrationen av församlingens domännamn (församling.fi) till Ambientia, som är teknisk leverantör för Klockaren. I det fallet står Kyrkostyrelsen för kostnaderna för domännamnet. Alternativt kan församlingen beställa sitt domännamn av någon annan leverantör, t.ex. den regionala IT-enheten. Administrationen omfattar regelbunden reservering av domännamn hos Kommunikationsverket och administration av uppgifter i domännamnssystemet.

Administrationen av domännamn har före övergången till Klockaren vanligen skötts av det företag som ansvarar för den tekniska administrationen av församlingens webbplats. För överföringen av administrationen behövs den s.k. auktoriseringskoden för domännamnet. Koden är en sifferserie som Kommunikationsverket skickat till församlingen per brev efter att församlingen reserverat sitt domännamn.

Om auktoriseringskoden inte kan hittas i församlingen lönar det sig att fråga den tekniska leverantören för webbplatsen. Om inte heller leverantören har koden kan församlingen beställa den hos Kommunikationsverket (tfn 0295 390 200 eller domain@ficora.fi).