Gemensamt material för Fördjupa din tro -sidan

Det finns:

Helgdagar - gemensamma texter om helgdagar. Se här under.

Webbannonser som finns bakom molnet. Som exempel finns de längst till höger här intill. Följande webbannonser finns:

 • Webbannonser - Fördjupa din tro - I gemenskap och stillhet
 • Webbannonser - Fördjupa din tro - Kristen tro
 • Webbannonser - Fördjupa din tro - Kyrkan tar plats
 • Webbannonser - Fördjupa din tro - Året i kyrkan

Videon som finns bakom molnet. Som exempel finns de här under. De heter:

 • Video - Borra hål i mörkret - Jani Edström
 • Video - familjerådgivning
 • Video - Kanske största nåden
 • Video - Lite nåd varje dag
 • Video - Nåd mot sig själv
 • Video - Nåden att få hjälpa andra.
 • Video - Ta emot helig ande
 • Video - Uppståndelsens Kraft Är Verklig

Sången Trygg i din famn

Facebook för Evangeliska lutherska kyrkan i Finland. Flödet finns bakom molnet. Se här under.

Instagram flöde för jul och skriftskola. Materialet finns bakom molnet. Se vad som finns via denna länk.

Gemensamma länkar. Exempel finns här under.

YouTube-video
YouTube-video
YouTube-video
YouTube-video
YouTube-video
YouTube-video
Kors och tuikku

Händer som sträcker sig mot ett ljus och en blå himmel.

Kristi himmelsfärdsdag

'Galileer', sade de, 'varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.' (Apg. 1:11)

Jesus togs upp till himlen

Kristi himmelsfärdsdag är en av kyrkoårets helgdagar som hör till påsktiden. Den firas alltid fyrtio dagar efter påsk. Bibeln berättar om hur Jesus efter sin uppståndelse under fyrtio dagar visade sig för sina efterföljare. Sedan togs han upp till himlen.

Berättelsen om himmelsfärden är en berättelse om Jesus gudomlighet: Kristus är en av personerna i den treeniga Guden, precis som Fadern. Då han hade utfört sitt verk steg han upp till himlen. I ordet och sakramenten (heliga handlingar) är han fortfarande närvarande mitt ibland sin församling.

Sex ljus och vit färg

Kristi himmelsfärdsdag är en så kallad söckenhelg, det vill säga en helgdag som infaller på en annan dag än söndag. Kristi himmelsfärd förbereder pingsten, som firas femtio dagar efter påsk. Sedan 300-talet har Kristi himmelsfärdsdag varit en egen högtid.

I gudstjänsten på Kristi himmelsfärdsdag har man på altaret sex ljus. Den liturgiska färgen på Kristi himmelsfärdsdag är vit. 

Förbereder pingsten

Ordet pingst betyder 50 dagar efter påsk. Kristi himmelsfärd förbereder pingsten. Sedan 300-talet har Kristi himmelsfärdsdag varit en skild högtid.

En vit duva som flyger.

Pingsten

Pingsten handlar om Gud lovar att alltid vara nära oss. Han är det genom den heliga Anden. Innan Jesus steg upp till himlen på Kristi himmelsfärdsdag lovade han att vara hos oss människor, trots att han är borta. På pingsten firar vi att Gud har gett oss den heliga Anden, hjälparen, som alltid är närvarande i våra liv.

Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det. (Apg 2:32)

Händelserna under den första pingsten beskrivs i Apostlagärningarna. Då föll den heliga Anden över apostlarna och de började tala olika främmande språk. Alla människor från olika länder som samlats i Jerusalem fick plötsligt höra det glada buskapet om Jesus på sitt eget språk. Allt som allt tretusen människor döptes under ledning av Petrus. Det här visar att den kristna gemenskapen och det kristna budskapet hör till alla folk.

Pingsten hör tillsammans med påsken och julen till kyrkoårets tre största fester. Pingsten är den sista festen i den femtio dagar långa påsktiden. På pingstdagen börjar kyrkoårets tredje huvudfas.