Utemässa

Gudstjänster och samlingar

I gudstjänsten möts vi i olika åldrar och livssituationer. Vi stöder och hjälper varandra. Vi möts inför Herrens ansikte, får komma med glädje och sorg, hopplöshet och livsmod. Jesus Kristus själv är mitt ibland oss och möter oss.

I gudstjänsten vill vi dela tillsammans. Vi kan dela med oss av gåvor vi har fått.

Vi vill också ge den som bara "vill vara" möjlighet att andas ut och hämta kraft från Herren själv. Gudstjänsten är ingen plats att fylla på ännu mera krav, utan en plats att hämta kraft i stillhet, bön, lovsång och nattvard.

Gudstjänster hålls varje söndag i kyrkan.

Händer som sträcker sig mot ett ljus och en blå himmel.

Kristi himmelsfärdsdag

'Galileer', sade de, 'varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.' (Apg. 1:11)

Jesus togs upp till himlen

Kristi himmelsfärdsdag är en av kyrkoårets helgdagar som hör till påsktiden. Den firas alltid fyrtio dagar efter påsk. Bibeln berättar om hur Jesus efter sin uppståndelse under fyrtio dagar visade sig för sina efterföljare. Sedan togs han upp till himlen.

Berättelsen om himmelsfärden är en berättelse om Jesus gudomlighet: Kristus är en av personerna i den treeniga Guden, precis som Fadern. Då han hade utfört sitt verk steg han upp till himlen. I ordet och sakramenten (heliga handlingar) är han fortfarande närvarande mitt ibland sin församling.

Sex ljus och vit färg

Kristi himmelsfärdsdag är en så kallad söckenhelg, det vill säga en helgdag som infaller på en annan dag än söndag. Kristi himmelsfärd förbereder pingsten, som firas femtio dagar efter påsk. Sedan 300-talet har Kristi himmelsfärdsdag varit en egen högtid.

I gudstjänsten på Kristi himmelsfärdsdag har man på altaret sex ljus. Den liturgiska färgen på Kristi himmelsfärdsdag är vit. 

Förbereder pingsten

Ordet pingst betyder 50 dagar efter påsk. Kristi himmelsfärd förbereder pingsten. Sedan 300-talet har Kristi himmelsfärdsdag varit en skild högtid.

YouTube-video

Tag kontakt

kaplan

Jag jobbar i församlingens söda distrikt och har ansvar för ungdomsarbetet.

Ett frukostbord med kaffe och juice samt en människa som läser bibeln.

Söndag är vilodag

Vila är inte det samma som passivitet. Vila är att göra något annat än det vi gör i vardagen. Bibeln talar om vilan som en gåva från Gud till oss. Söndagen var Jesu uppståndelsedag som de första kristna kom ihåg och firade. Från 300-talet blev söndagen en helgdag.

För många är vardagen det samma som tidsbrist och jäkt. Söndagen kan få bli en dag för återhämtning. Gudstjänsten är en gåva och möjlighet för oss att stilla oss i mötet med Gud och varandra.

”Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.”
1 Mos 2:2–3

Under kyrkoåret har varje söndag sitt eget tema. Bibeltexterna och bönerna har valts i anslutning till temat. Under kyrkoåret går vi igenom de olika skedena i Jesu liv från hans födelse till hans död och uppståndelse.

Att hålla vilodagen helig

Tredje budet - Tänk på att hålla vilodagen helig - påminner oss om det viktiga i att ge och ta tid för vila. Att skilja söndagen från vardagen ger utrymme för tystnad och möten med det heliga.