Stöd och hjälp

Livet för med sig både med- och motgångar. Vi vill hjälpa dig.

När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Präst, diakoniarbetare och andra arbetare finns till för församlingsmedlemmar och andra.

Ta kontakt när du vill samtala med någon i förtroende. Vi har tystnadsplikt.

Du kan lämna ett böneämne i lådan i kyrkan eller via denna blankett när du vill ha förbön. 

Många problem blir lättare att bära när du pratar om dem med någon annan. Ett konfidentiellt samtal med en yrkeskunnig person kan hjälpa till att lösa upp också de tuffa knutarna.

Mänskliga relationer - familjerådgivningen

Olycklig kvinna tittar ut genom förstret.

Tveka inte att söka hjälp för små eller stora bekymmer och problem i förhållandet. En utomstående professionell person kan ge nya perspektiv som behövs för att hjälpa er återupprätta god kommunikation och lösa problem.

Läs om stöd i relationen

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Studietiden är ett livsskede som kan innebära många stora förändringar. Du kanske har flyttat till en ny ort, håller på att bygga ett eget hem och skapa din egen vardag.

Läs om stöd under studietiden

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Stöd i sorg och i kris

Du behöver inte bära din oro och dina bekymmer ensam. Församlingens anställda kan hjälpa dig med problemen, både de praktiska och känslomässiga. Ingen frågar om vad du tror på eller om du är medlem i kyrkan. Kyrkan erbjuder också anonymt samtalsstöd via telefon och nätet.

Läs om samtal och besök

När församlingens diakoniarbete ger ekonomiskt stöd handlar det oftast om att hjälpa någon ta sig ur en akut nödsituation eller tillfälliga svårigheter.  Rådgivningen och samtalsstödet som diakonin erbjuder kan också vara mer långvarigt.

Läs om ekonomiskt stöd

En beroendesjukdom påverkar inte bara en person, utan alla i den närmaste kretsen. Alla behöver stöd för att orka bryta negativa mönster. Olika organisationer erbjuder stöd och hjälp för alla som påverkas av ett missbruk.

Läs om stöd vid beroende

Ett brott är en uppskakande händelse för både förövaren, offret och närstående. Det väcker känslor av otrygghet och misstro.

Läs om hur kyrkan stöder vid brott

Du bestämmer över din kropp. Du har alltid rätt att bli bemött med respekt. Också församlingarnas verksamhet ska vara trygg för alla. Det här betyder att det råder nolltolerans mot trakasserier och sexuella övergrepp.

Läs om stöd vid sexuella trakasserier