Sydamerikansk julkrubba.

Mission och utvecklingsarbete

Vi lever i en värld som är färgstark och brokig, men också på många sätt trasig och lidande. Ansvaret vi har för våra medmänniskor hindras inte av landsgränser eller gränser mellan folkgrupper.