Begravningsplatser

Här under kommer församlingens begravningsplatser som matas in skilt var för sig på blankett 1.08. Via kugghjulet nedan väljer du att begravningsplatser lyfts till den här sidan. Om du inte valt något så syns alla lokaler här.