Orgelpipor.

Musik

Sången och musiken är Guds gåva till oss och ger oss kraft i vardagen. Musiken följer oss genom livet och ger glädje och tröst. Söndag som vardag förkunnas evangelium i toner av våra kantorer och församlingsbor. Musiken stöder församlingens böner och lovprisningar i högmässan och ger möjligheter att uttrycka nyanser i evangeliet där orden inte räcker till.

Körer i församlingen

Församlingen har många olika körer som övar regelbundet och medverkar i gudstjänster eller vid andra tillfällen. Välkommen med i en kör om du tycker om att sjunga! 

YouTube-video