Klockarens halvårsöversikt 1-6/2021

Besökarundersökning

I år deltog cirka 320 församlingar i besökarundersökningen. Förfrågan låg ute på församlingarnas sidor i tre veckor. Totalt svarade 2 908 respondenter på förfrågan.

Läs resultatet

Besökarstatistik

Webbtjänsten Klockaren består av församlingarnas webbplatser, evl.fi, evl.fi/plus och av några, små separata webbplatser. Under början av år 2021 har 20 webbplatser för församlingar lpublicerats. Allt som allt har 328 webbplatser för församlingar publicerats. Några av dem är numera stängda på grund av att församlingar gått samman. Ungefär 92 procent av församlingarna använder Klockaren för sina webbplatser. 

Statistik för början av år 2021

 • Besökare 4 676 545 (en ökning på 5,2 procent jämfört med år 2020. Då var antalet 4 443 023.)
   
Ökning av antalet besökare under våren jämfört med samma period tidigare år
 • 3 648 374 av besökarna besökte en församlings webbplats medan 1 028 171 besökte evl.fi och evl.fi/plus.
Klockarens besökarstatistik månadsvis.
Klockarens besökarstatistik månadsvis.
Klockarens besökare
78 procent av besökarna kommer via församlingens webbplatser och 22 procent via evl.fi.
 • Unika besökare 3 722 710
 • Besök 8 100 017
 • Besökaren via mobil och iPad: 59 procent
Antalet mobil, tablett eller desktopanvändare.
Antalet besökare på mobil är 53 procent, på bordsdator 41 procent och på iPad sex procent.

Att mobila enheter är populär syns i statisktiken, men populariteten ligger de lite efter den allmänna utvecklingen i Finland (58,3%/2,88%/38,8%, https://gs.statcounter.com/).

Antalet församlingar som använder Klockaren

20 församlingar publicerade sina Klockarenwebbplatser under första halvan av år 2021. Lanseringstakten har minskat under åren. Dock har Klockaren-församlingarnas antal ökat med 6,5 procent. Över 92 procent av församlingarna har publicerat eller bygger upp sin webbplats med hjälp av Klockaren.

Antalet nya webbplatser i Klockaren kommer ytterligare att mattas av eftersom de flesta församlingar redan använder verktyget. 

Publicerade webbplatser för församlingar från år 2014 till idag.

Utveckling

Klockaren är en tjänst som hela tiden utvecklas. Utvecklingen försöker svara mot Klockarenförsamlingarnas behov och vara en webbpublikationsplattform som tekniskt är konkurrenskraftig. För första halvåret 2021 hade Klockaren en utvecklingsbudget på 142 355,46 euro (moms0). Under den tiden användes 164 173,82 euro (moms0), alltså överskreds budgeten med 21 818,36 euro. För budgetmedlen har vi köpt 1 985 timmar utvecklingsarbete av Ambientia Oy. 

Utvecklingsarbetet under resten av året är upplagt så att utvecklingsbudgeten håller sig inom det som slagits fast för i år, det vill säga 350 000 euro.

Klockarens utvecklingsarbete fokuserade bland annat på följande utvecklingshelheter under början av år 2021:

 • Bloggverktyget
 • Mobilmenyns fortsatta utveckling
 • Besökarens godkännande av datasekretess
 • Klockarens testning i Liferay Cloud
 • Mindre utvecklingsuppgifter i Klockaren och i evl.fi
 • Rättelser av buggar

Klockarens stöd

För det finska stödet svarar sakkunniga i webbkommunikation i Klockarenteamet vid Kyrkans kommunikation och för det svenska stödet svarar Kustens IT.

Klockarenstödet flyttade tillsammans med kyrkans IT-stöd över till självservicepunkten IPP. Övergången från stöd visa e-post till IPP har krävt tålamod i att lära sig det nya systemet, både av personerna i Klockarenstödet och av de som skrivit sin servicebegäran där.

Under det första halvåret har det kommit in 741 begäran om service på finska. Det här betyder i snitt sex begäran om dagen. Under samma period har det inkommit 127 begäran på svenska. 

Det här är betydligt färre än under år 2020 då det inkom hela 2 151 begäran, till följd av att Klockaren uppdaterades till en ny version. Hur mycket tid begäran om stöd tar är svårt att bedöma för hur omfattande de är varierar mycket. 
 

Grafen visar utvärdering av det svenska stödet, 76,32 % ger värdet 1, 10,53 % ger värdet 2, 5,26 % ger värdet.
Det svenska stödets allmänna vitsord, 1-4 där ett är högst.
Grafen visar utvärdering av det finska stödet, 74,31 % ger värdet 1, 21,1 % ger värdet 2 och 3,67 % värdet 3.
Det finska stödets allmänna vitsord, 1-4 där ett är högst.
Antalet finska och svenska servicebegäran per månad.