Dataskydd

Personuppgiftslagen ersattes av EU:s nya allmänna dataskyddsförordning 25.5.2018. Dataskyddsförordningen, GDPR, betonar rättigheter kring den personliga integriteten.

Dataskydd och ansvar i Klockaren-publiceringsplattformen

Församlingen

Församlingens egen dataskyddsbeskrivning

Respektive församling ansvarar för innehållet på den egna webbplatsen; information om evenemang, presentation, kontaktuppgifter osv. Som registerförare ansvarar församlingen även för behövliga dataskyddsbeskrivningar samt att de finns tillgängliga på församlingens webbsida.

Dataskyddsbeskrivningar på webbsidorna

Församlingens egna dataskyddsbeskrivning kan sammanställas på en egen sida under fliken Information, kansli.

I sidfoten finns inlagt en länklista där man kan skapa en länk till ifrågavarande samlingssida. Länken kan kallas tex. ”Församlingens dataskyddsbeskrivning” 

Klockaren-blanketter

Om personuppgifter samlas in med blanketter, bör det på församlingens webbplats finnas dataskyddsbeskrivning om detta. Detta gäller alla församlingens blanketter; tex. begäran om förbön, respons, anmälan till församlingens verksamhet. 

Med personuppgifter avses alla uppgifter som gör att en person kan identifieras. Personuppgifter kan vara bl.a. namn, personbeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress, registernummer på bil, fastighetsbeteckning och IP-adress samt berörda persons hälsouppgifter, inkomstuppgifter, uppgifter om den till hen givna kyrkliga service och uppgifter om hens privatliv. En person kan identifieras direkt eller indirekt även genom att kombinera en enskild uppgift med en annan uppgift som möjliggör identifiering.

Använd inte Klockarens blanketter för att samla in känsliga (t.ex. till familjerådgivning hänförda) uppgifter eller personbeteckningar.

Kyrkostyrelsen

Dataskyddsbeskrivning för Klockaren-publiceringsplattformen

Kyrkostyrelsen ansvarar för Klockaren-publiceringsplattformens allmänna och gemensamma innehåll samt dataskyddsbeskrivningen som hänför sig till dessa. En länk till en gemensam dataskyddsbeskrivning har centraliserat lagts till sidfoten på varje församlings webbplats.

 

Dataskyddsbeskrivning för uppdaterare i Klockaren (på finska)

Radering av uppgifter ur databasen och publiceringsplattformen

• Blankett- och anmälningsuppgifter sparas i Klockaren-databasen tills själva blanketten raderas. Även övriga personer med användarrättigheter till församlingens webbsidor har tillgång till de uppgifter som sparats i databasen med ifrågavarande blankett. 

• Ifall en uppdaterare inte använt Klockaren-publiceringsplattformen på två år raderas hens användaruppgifter ur användarregistret. Användaruppgifter kan raderas även på förfrågan. I dessa fall blir användaren ”raderad användare” Innehåll skapat av raderade användare försvinner inte. Borttagning av inaktiva användare för hand är arbetsdrygt och en automatisering kring detta i framtiden är under utveckling.