Klockarenstödet

Det svenska klockarenstödet svarar på dina frågor om webbverktyget Klockaren. Du kontaktar oss via SjälvservicepunktenÖppna länk i ny flik.

Vi återkommer så snart vi kan med lösning, svar, stöd, hjälp eller ett telefonsamtal. Kom ihåg att fylla i alla fält i stödtjänsten. Ju flera uppgifter vi får desto snabbare går det att lösa problemet. Tack!!

Klockarenstödet är i gång några timmar varje vardag.

Här kan du ge feedback, påtala brister i Klockarenguiden eller komma med utvecklingsförslag utan att kontakta Självservicepunkten.

Andra sätt att få hjälp med Klockaren

Frustrerad man framför en dator.

Andreas Cederberg

Klockarenstödet

Eva Holm

Klockarenstödet

Sköter Klockarenstödet några förmiddagar i veckan.


Kalevi Koistinen

Sakkunnig

Klockarenstödet på finska

Anne Kähäri

Sakkunnig

Klockarenstödet på finska


Anne Ohls

Klockarenstödet

Jobbar i Klockarenstödet fredag och måndag förmiddag