Skörd från test med besökare: tips till innehållsproducenten

I december 2021 genomfördes ett test bland besökare på Klockaren sajter. Testet lyfte fram utvecklingsmål för både Klockarens teknik och kring innehållsproduktionen. I den här texten tipsar vi om sådant besökartestet lyfte fram gällande innehållet. Sånt som församlingens klockaren-användare kan göra bättre.

Vi kommer att berätta mera om förslagen till förbättringar gällande Klockaren som publiceringsplattformen och deras framsteg i kommande inlägg.

Här får du en checklista för att utveckla församlingens webbinnehåll. Kom också ihåg att trots de många förbättringsförslagen som observerats så finns det också många bra lösningar på församlingarnas sajter, men de har inte samlats i detta besökstest.

Koppla ihop fragmenterade info

Testet visade att information i onödan har spridits ut på flera sidor på församlingarnas sajter. Besökaren måste därför läsa igenom flera sidor för att få tillräckligt med information, medan besökaren helt missar andra sidor. Om det berättas om samma ämne på flera sidor och texterna är korta rekommenderar vi att samla informationen till en sida.

Förklara knepiga termer

På sajterna används begrepp som inte alltid är tydliga för besökare. Sådana begrepp kan till exempel vara ett ytskötselsavtal, sommarblomvård eller stark identifiering. Försök att använda ett enkelt allmänt språk på sajten, förklara begrepp och illustrera med exempel.

Kontrollera att sidans namn i sidmenyn och sidans huvudrubrik matchar

Huvudrubrikerna för vissa sidor matchar inte sidnamnet som visas i sidmenyn. Det gör det svårt att förstå sajtens menystruktur. Sidans huvudrubrik kan vara längre och mer exakt än sidans namn i sidmenyn, men samma begrepp bör ingå.

Om sidnamnet i sidmenyn till exempel är "Familjeklubbar" kan sidans huvudrubrik vara "Familjeklubbar i Exempelförsamlingen" men inte "Familjekaféer och babyklubbar".

I det goda exemplet nedan är sidnamnet i menyn "Ensamstående föräldrar" och sidans huvudrubrik är "Grupp för ensamstående föräldrar med barn".

Du som är webbplatsens chefredaktör kan ändra sidans namn i sidmenyn.

Lägg till flera korslänkar

Besökare önskar flera korslänkar, alltså interna länkar på sajten. Alla testbesökare letar till exempel efter festlokaler på sidorna för Livets fester. Försäkra dig därför om att besökaren hittar relaterade sidor med hjälp av interna länkar. Till exempel bör besökare av dop-sidan lätt hitta till sidor om möjlighet att hyra lokaler, från konfirmations-sidan till information om skriftskolan, från sidan med begravningsplatser till sidan om gravvård osv.

Informera tillräcklig om evenemang

I huvudsak var man nöjd med informationen gällande evenemang, men det lönar sig att kolla att också en mera ovan besökare får tillräckligt med information om evenemanget. I testningen saknade besökaren information om förhandsanmälan och hur inträdesbiljetter betalas (i förväg eller på plats, kort eller kontanter). Det lönar sig att vara uppmärksam på att evenemangets namn ger tillräckligt med information; vad berättar namnet till en församlingsmedlem som kommer till evenemanget första gången?

Lyft fram kontaktinformation

Telefonnummer och annan kontaktinformation går lätt förlorade i en enhetlig textmassa. Därför lönar det sig att samla kontaktinformation under egen underrubrik på sajten eller att använda kontaktpuffar. Visuellt syns de då bättre. Försäkra dig också om att besökaren tydligt vet vilka ärenden som kan skötas via vilka kontakter.

Presentation av anställda

Testarna saknade korta presentationer av anställda, särskilt för präster och diakoner. Det finns plats för en fritt formulerad presentation under rubriken "Mera information om arbetsuppgifterna" och sen i rutan för ”Den anställda presenterar sig själv för församlingsmedlemmarna” i administrationen av kontakter i vänstra menyn. För besökaren på sajten visas presentationstexten genom att klicka på "Visa tilläggsinformationen" under den anställdas kontaktuppgifter. Det är givetvis upp till var och en hur mycket man vill berätta om sig själva på sajten.

Undvik att dela upp text i två spalter

Vissa sidmodeller har två innehållsportletter bredvid varandra, vilket gör att man kan dela upp textinnehållet i två spalter. Testerna visar dock att det är svårt att uppfatta långa textmassor i två spalter. Den högra spaltens innehåll missades lätt helt och hållet. Det lönar sig alltså att presentera det faktiska innehållet i en spalt i sidans vänstra sida. I högra spalten kan man t ex infoga tilläggsuppgifter, länkar och kontaktuppgifter.  

Välj en rekommenderad sidmodell

Vänstra sidmenyn visas i de flesta av Klockarens sidmodeller. Den vänstra menyn hjälper besökarna att förstå sajtens struktur och gör det lättare att navigera på sidorna. Tänka därför igenom innan du använder sidmodeller som inte innehåller sidmeny till vänster. I regel bör sidmodeller användas för de ändamål som nämns i namnet.  Utforska sidmodeller och deras användningsområden

Hur utfördes testet?

Klockarens besökartest utfördes av Eficode. Totalt 6 besökare i åldern 29 till 70 år deltog i testet. Två församlingssajter testades, varav en är av webbplatsmall C och en annan webbplatsmall B. I testet ombads besökare att utföra typiska testuppgifter, till exempel att hitta en musikgrupp för barn eller kontaktinformation för en diakon i en viss församling.