Sidmodell 2.01

Stöd och hjälp-första sida

Den här sidmodellen används i huvudmenyns Stöd och hjälp.

Sidmodellen har flera innehållsportletter, breda och smala. Till höger finns en portlett för bild- och video samt en evenemangslista

På sidan finns flera länklistor och längst ner en portlett för bloggserie och en bloggpuff enligt nyckelord.

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

Rubrik 2

Här finns sidmodellens andra innehållsportlett.

Rubrik 2

Här finns sidmodellens tredje innehållsportlett.

Rubrik 3

Här finns sidmodellens fjärde innehållsportlett. Den är av bred modell.

Här under finns 4 länklistor. Först en kortare och sen tre breda ovanför varandra.

hamn