Anvisningar till mallen för tillänglighetsutlåtande


1. Gör en sida under Info, kansli till exempel med sidmall 1.14 som du kallar för Tillgänglighetsutlåtande. Ändra sidans adress (url) via kugghjulet uppe i svarta balken som heter Konfigurera sidan så att den blir enligt www.forsamlingensnamn.fi/tillganglighetsutlatande

2. Kopiera malltexten i modellen för tillgänglighetsutlåtande genom att måla med musen och kopiera.

3. Gör en ny innehållsartikel på sidan du just skapade och klistra in texten du kopierat genom att använda funktionen 'Klistra in'. Den kopierade texten innehåller bara Klockarens tecken och genom att klistra in direkt sparas du beväret att layouta.

4. Skriv i utlåtandemallen in den egna församlingens uppgifter på alla understrukna rader. Under punkten: "Icke tillgängligt innehåll" ska du sätta in bara de punkter som stämmer överens med er församling. Till exempel punkten om videon kan tas bort om ni på er sida inte har inbäddningar med videon.

5. Ta bort understrykningen före du publicerar sidan. Ändra inte sådant som inte är understruket. 

6. Ändra sidans adress så att länken i sidfoten leder rätt.

Noggrannare anvisning för hur du ska fylla i finner du till höger.

Nogrannare anvisningar

 Läs det här först!

Innan ni fyller i utlåtandet krävs en tillgänglighetsbedömning av er egen webbplats. Bedömningen görs antingen av en egen eller av en utomstående bedömare. 

Närmare instruktioner om de punkter som ska ändras finns i anvisningen i fliken nedan.

Församlingens eller den kyrkliga samfällighetens namn tillgänglighetsutlåtande


Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen
https://www.xxx.fi och har utarbetats/uppdaterats dd.mm.åååå.

Församlingens eller den kyrkliga samfällighetens namn strävar efter att garantera likvärdig digital tillgänglighet för alla. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen och tillämpar lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Utvärderingsmetoder

Församlingens eller den kyrkliga samfällighetens namn bedömer tillgängligheten för denna webbplats med hjälp av följande metoder:
 

 • Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet
 • En extern expertorganisation har bedömt tjänstens tillgänglighet
    

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsens tillgänglighetsstandard i dagsläget:

 • Uppfyller alla tillgänglighetskrav.
 • Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.
 • Uppfyller inte kritiska tillgänglighetskrav.


Webbplatsens icke-tillgängliga innehåll

Användarna kan ännu stöta på vissa problem på webbplatsen. Nedan följer en beskrivning av identifierade tillgänglighetsproblem. Ta kontakt med oss om du noterar problem på sidan som inte finns med i förteckningen.

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande orsaker:

1) Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar.

Bildernas textmotsvarigheter (alt-texter):

För en del av bilderna saknas textmotsvarigheter eller så beskriver textmotsvarigheten inte bildens innehåll tillräckligt bra. Vi korrigerar de texter som saknas så snart som möjligt.
(WCAG 1.1.1)

Text i bilden:

I vissa diagramfigurer/reklamer för evenemang/bilder finns text, men texten erbjuds inte i tillgänglig form. Vi kompletterar textmotsvarigheterna eller sidans innehåll med texter så snart som möjligt.
(WCAG 1.4.5)

Tabeller

På vår webbplats används tabeller där det förekommer brister i markeringen av rubrikraden. Vi korrigerar bristerna så snart som möjligt. (WCAG 1.3.1)

Trasiga länkar:

På vår webbplats kan förekomma trasiga länkar, vi korrigerar dem så snart som möjligt. Meddela oss om du upptäcker en länk som inte fungerar.
(WCAG 2.4.4)

Otydligt namngivna länkar:

På vår webbplats finns en del länkar vars text inte tillräckligt väl beskriver vart länken leder. Vi håller som bäst på och modifierar länkarna så att de blir mer begripliga.
(WCAG 2.4.4)

Rubrikmarkeringar som saknas:

På vår webbplats förekommer brister i rubrikmarkeringen. Vi åtgärdar situationen så snart som möjligt.
(WCAG 1.3.1, 2.4.6)

Färgkontrast 

Kontrasten mellan text och bakgrund/ikoner/visuella presentationer är inte på alla ställen i enlighet med WCAG-standarden. Vi korrigerar bristerna som gäller färgkontrasten så snart som möjligt.
(WCAG 1.4.3, 1.4.11)


Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):

Alla dokument på vår webbplats är för närvarande inte helt tillgängliga, Vi åtgärdar filerna så att de blir tillgängliga så snart som möjligt. Meddela oss om du noterar brister. Du kan fråga efter innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna nedan.
(WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)

Videor:

Våra videor har för närvarande ingen textning eller syntolkning. Videorna på webbplatsen textas inom två veckor från att de publicerats, med undantag av videor publicerade före 23.9.2020, som inte omfattas av lagstiftningen. 
 (WCAG 1.2.2, 1.2.5)

Ljudinspelningar (såsom podcasts, inbandningar)

Våra ljudinspelningar har för närvarande inte textmotsvarigheter. Webbplatsens ljudinspelningar kompletteras med textmotsvarigheter inom två veckor från att de publicerats.

Publikationssystemets tillgänglighetsbrister:

Fel i det tekniska genomförandet

WCAG 4.1.2

Unika id-attribut

WCAG 4.1.1

2) Oskälig belastning 

3) Omfattas inte av lagstiftningen

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):

En del av filerna har publicerats före 23.9.2018. Dessa omfattas inte av lagens tillämpningsområde, och är inte nödvändigtvis tillgängliga. Uppgifterna i en fil i icke-tillgänglig form får man genom att fråga efter dem via kontaktuppgifterna nedan, (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Kartor

På webbplatsen visas en del uppgifter med hjälp av en kartvy. Vägvisande information som presenteras med hjälp av kartor erbjuds i tillgänglig form på webbplatsen i form av text. Kartor som inte är avsedda för navigationsbruk omfattas inte av lagstiftningen. (3 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Videor:

På vår webbplats finns videor som har publicerats före 23.9.2020 och som inte har textning eller syntolkning. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Ljudinspelningar

På vår webbplats finns ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020 och som saknar textmotsvarighet. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Arkiverat webbinnehåll

På webbplatsen finns webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2020 och som inte omfattas av lagens tillämpningsområde. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

 
Upptäckte du tillgänglighetsbrister på vår webbplats? Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten på denna webbplats.


Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankettÖppna länk i ny flik

Lägg in som länk på texten ovan:
https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/respons-tillganglighet-klockarenÖppna länk i ny flik Och stryk slutligen denna ledtext.

Per e-post till : kyrkoherdeambetet(at)klockarbyn.fi

Andra kanaler:

Telefon: 358 09 568 9872

Postadress: Klockarvägen 1, 00100 Helsingfors, Finland

För publikationssystemet för webbplatsen och dess tekniska tillgänglighet svarar Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation. Om du vill ge respons om publikationssystemets tillgänglighet till Kyrkans kommunikation, använd blanketten nedan.

Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankett

Lägg in som länk på texten ovan:
https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/respons-tillganglighet-klockarenÖppna länk i ny flik Och stryk slutligen denna ledtext.

Den målsatta tiden för att besvara respons är två veckor.


Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar.  Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. (Lägg in följande som länk här: https://www.tillganglighetskrav.fi/dina-rattigheter/) Och stryk därefter denna ledtext). Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in klagomål och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer till växeln: 0295 016 000
 Gör anmälan med webblankett

(lägg till en länk på texten ovan: https://www.tillganglighetskrav.fi/dina-rattigheter/ och stryk sedan denna ledtext)


Åtgärder som främjar tillgängligheten

Församlingens eller den kyrklig samfällighetens namn säkerställer tillgängligheten med hjälp av följande åtgärder:

 • Tillgängligheten är en del av vår verksamhetsidé.
 • Tillgängligheten hör till våra interna rutiner.
 • Tillgängligheten är integrerad i vår upphandlingspraxis.
 • Vårt företag har en direktör eller annan person som utsetts att ansvara för tillgängligheten.
 • Vi erbjuder våra anställda kontinuerlig tillgänglighetsutbildning.
 • Vår organisation har klara tillgänglighetsmål och ansvarsnivåer.
 • Vår organisation har fastställda metoder för kvalitetssäkring av tillgängligheten.

Kompatibilitet med webbläsare

Webbsidan har designats att vara kompatibel med följande webbläsare:

Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen
Edge ((Windows, Mac), nyaste versionen
Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Tillgängligheten på denna webbplats beror på funktionen hos följande tekniker:

HTML
WAI-ARIA
CSS
Javascript

 

Denna webbplats har uppdaterats efter att betydande förändringar gjorts.

30.7.2021