Kostnader

Det är gratis för församlingarna att gå med i Klockaren.

  • Fortbildning på plats och via webben som kyrkostyrelsen står för är gratis. Det tekniska stödet i användningen är också gratis.
  • Domänkostnaderna är gratis om det är kyrkostyrelsen som har hand om domänen.

I resurser kräver den nya webbplatsen en del arbete av församlingens personal, speciellt under uppbyggnadsskedet. Vi rekommenderar att ni:

  • reserverar ungefär tre månader för arbete och att så många som möjligt deltar i arbetet.
  • funderar igenom om de som tar på sig kontaktpersonsansvaret tillfälligt kan avstå från någon arbetsuppgift.