Kontakter

Man kan infoga kontaktuppgifter för anställda, förtroendevalda och tjänster.

I Klockaren skapar man varje kontaktuppgift enskilt. Klockaren har ingen automatisk egenskap för att föra över alla kontaktuppgifter med hjälp av till exempel en Excel-tabell.

De kontakter som skapats i Klockaren kan lyftas fram på olika sidor med hjälp av en kontaktpuff. 

Man kan också skapa kontaktlistor där man med hjälp av filtrering kan välja vilka kontakter som visas.

Kontaktuppgiftens bild behöver inte föras in i Klockarens arkiv för bilder. Bilden kan plockas direkt från din dator via blanketten för kontaktinformation. Du kan också byta ut bilden direkt via blanketten.
 

Här hittar du steg för steg instruktioner kring kontakter i utskriftsvänlig form.

Använd kontaktpuffarna när du vill informera om en e-post adress. Då är adressen skyddad från skräp.