Bilder

Bilder kan laddas upp direkt från egen dator eller från klockarens Bilder och bilagor-arkiv. Klockarens arkiv för bilder och bilagor finns i den vänstra menyn. Bilder kan infogas i portlett för Bild- och video, innehållsportlett eller karusell. Bilder används också i länklistor.

Vi rekommenderar att bilder främst används i portlett för Bild- och video. 

Om du infogar bild i en innehållsportlett bör du själv se till att bilden anpassar sig på ett bra sätt i en telefon.

Ladda upp bilder i Klockarens arkiv. För att underlätta arbetet på sajten framåt rekommenderar vi att du i arkivet skapar mappar med tydliga rubriker enligt sidor, ämnesområde, tema, församling eller anställda. Det lönar sig att skapa lämpliga storlekar av bilderna innan bilderna förs över till Klockarens arkiv. I Klockaren finns möjlighet att göra en lätt redigering av bilder, som beskärning och ändra storlek. Bilder som laddas upp i Klockarens arkiv får vara max 7 MB. Stora bilder sparas ofta långsamt i klockarens bildarkiv. Därför rekommenderar vi att man inte laddar upp stora bilder i Klockaren.