Statistik

Statistiken för Klockaren-sidornas del förändras under 2023. På denna sida sammanställs viktig information om förändringarna och deras tidtabell.

Matomo ersätter Google Analytics. Den tidigare versionen av Google Analytics togs ur bruk sommaren 2023. I stället har Matomo tagits i bruk för församlingarnas del. I den vänstra svarta administrationsfliken finns ett nytt alternativ ’Statistik’. Genom att välja den öppnas en sajtspecifik vy.  

Vanliga frågor

Var kan man framöver följa besöksstatistiken?

Basinformationen som Matomo erbjuder har integrerats i Klockarens vy för uppdateraren. Som Klockaren-redaktör kan du granska er webbplats besökarstatistik genom att logga in på Klockaren, och behöver därmed inga ytterligare Matomo-rättigheter. 

Om ni i församlingen vill granska statistiken mer ingående eller skapa egna rapporter kan ni begära användarrättigheter i Matomo av Klockaren-stödet. Ni behöver då meddela stödet namnet på en person från församlingen eller samfälligheten som kommer att bli huvudanvändare för Matomo-kontot. Huvudanvändaren kommer att vara ansvarig för att hantera och dela ut användarrättigheter inom arbetsgemenskapen.

Hur används Matomo?

Matomos användargränssnitt är logiskt och lättanvänt. På Matomos hemsida finns instruktioner på engelska för att använda verktyget. Lättast kommer du åt att granska din församlings statistik via statistikvyn i Klockarens administrationsflik. 

Vad händer med Google Analytics-data som samlats in tidigare?

Besöksdata som samlats in av Universal Analytics överfördes till Matomo, gammal data försvann därmed inte fastän verktyget ändrades. Det finns en enorm mängd data och det kommer att ta tid att få den överförd. Målsättningen är att all historik skall ha överförts till Matomo före utgången av 2023.

Ur bruk tagna Klockaren-sajters statistik överfördes inte till Matomo. Detta gäller närmast församlingar som i samband med församlingssammanslagningar sagt upp sina obehövliga sidor.

Kan Matomo tas i bruk även på sajter som inte upprätthålls med Klockaren, t.ex. församlingens e-tidning?

Ja det kan man, kontakta Klockarenstödet. Nya sajter kan tas med då Matomo tagits i bruk på alla Klockaren-sajter.

Kan församlingen använda ett annat verktyg för statistik än Matomo?

Församlingen kan, om den så vill, vid sidan av Matomo använda en annan analystjänst (som inte tillhör Google produktfamiljen). Om sajten tidigare använt t.ex. Snoobi parallellt med Google Analytics kan den fortsättningsvis användas. Google Analytics och Google Tag Manager har visat sig bryta mot dataskyddslagstiftningenÖppna länk i ny flik och kan inte längre användas på Klockaren-sajter.

Kan Matomo användas på en mobil enhet?

Ja. Matomo Mobile-appen finns tillgänglig för nedladdning för både Android- och iOs-programvarubutikerna.