Sökmotoroptimering

Då innehållet är användarvänligt och tillgängligt är det också sökmotorvänligt. När innehållet formulerats med tanke på användarna hittas sidorna på Google med söktermer besökarna använder.

De viktigaste åtgärderna med tanke på sökmotorsynligheten: 

  1. Skriv innehållet med ett språk som församlingsmedlemmarna använder. Låt det viktigaste innehållet synas först på sidan. 
  2. Försäkra dig om, att det alltid finns unikt innehåll i början av varje lokal innehållssida även om innehållet i huvudsak är kopierat från t.ex. evl.fi. Google kan ta bort församlingens sidor från sökresultatet on innehållet är alltför lika.
  3. Se till att varje sida har en (och endast en) huvudrubrik med Rubrik 1-stil (H1). En bra rubrik är tydlig, beskriver sidans innehåll, innehåller de viktigaste sökorden och är högst 70 tecken lång.
  4. Lägg till HTML-rubrik (title) och beskrivning (description) åtminstone till de viktigaste sidorna, gärna på varje sida.
  5. Testa och följ regelbundet med hur församlingen websida hittas med hjälp av Google. Kolla även vad det står i sökresultatet och redigera HTML-rubrik och beskrivning vid behov.

Även följande rekommenderas….

  1. Gör en lista över de viktigaste sökorden, med vilka församlingens webbsida enkelt ska hittas. Till att börja med kan listan vara kort och kompletteras an efter, då man vant sig med sökmotoroptimeringen.
  2. Bekanta dig med verktyg för sökordsplanering (kostnadsfria sådana är t.ex. Google Keyword Planner och Übersuggest). Med verktygen kan du t.ex. ta reda på hur mycket olika söktermer används och hur konkurrenskraftiga de är.
  3. Försäkra dig om, att det viktigaste sökordet finns i sidans huvudrubrik, i ingressen i början på sidan, i HTML-rubriken (title), i beskrivningen (description) och urlen (webbadressen).
  4. Skapa interna länkningar på sajten och använd sökord även i länktexterna. Be andra parter att länka till församlingens sidor (t.ex. organisationer, kommunen).
  5. Dela nyckelsidor på sociala medier. Det lönar sig även att marknadsföra lokal aktivitet genom att lägga till den i Google Places -tjänsten.

Sökmotoroptimering är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete. Det kan dröja innan man når resultat. Kom också ihåg att Google värdesätter innehåll som är naturligt och användarorienterat. Därför bör sökordet inte upprepas för ofta.

 

Kolla webbplatsens användbarhet i mobilen

Kolla mobilanvändbarhet, tillgänglighet och sökoptimeringen på webbplatsen.

Du kan testa webbplatsens användbarhet snabbt och kostnadsfritt. Du kan då få reda på eventuella problem. Verktyget är på engelska och finska.

Via denna länk hittar du till verktyget.Öppna länk i ny flik