Gemensamt material för Delta och påverka - sidan

Det finns mycket gemensamt material som kan användas för denna sida. 

  • Det finns gemensamma länkar som ser olika ut beroende på vilket utseende du väljer.
  • För presentation av Kyrkans Utlandshjälp finns förutom länk också en text och en video. 
  • Bland gemensamma texter finns en medievägg kallad: 'Kyrkans i sociala medier'.
  • Videon
YouTube-video