Evenemang och administrationen av dem i Klockaren

Evenemang administreras i Klockaren via huvudmenyn till vänster. Evenemang kan vara en enskild samling som pågår några timmar men också något som pågår flera dagar, t ex läger. Du kan skapa ett enskilt evenemang eller ett återkommande evenemang som återkommer en bestämd veckodag under en längre tid.

Här finns utskriftsvänliga instruktioner steg för steg om evenemang.

Om församlingen tagit i bruk gränssnitt för överföring av evenemang till Klockaren från Katrina eller Prime ska också redigeringen av evenemangen göras i Katrina eller Prime.

Även bilder överförs till Klockaren från evenemangskalender i Katrina och Prime. Om församlingen tagit i bruk gränssnittet med Katrina eller Prime bör bilderna infogas i Katrina/Prime, inte via Klockarens evenemangskalender.

Att markera att ett evenemang strömmas eller är ett hybridevenemang fungerar endast i evenemang som är skapade i Klockaren eller Katrina. Om församlingar som använder gränssnittet Prime vill ta i bruk markeringen, måste evenemanget undantagsvis skapas i Klockaren. Ett annat alternativ är att fortsätta skapa evenemang som tidigare och vänta på eventuella uppdateringar i Prime. 

Skriv tydligt ut för vem varje evenemang är tänkt och var det hålls. Tänk på att folk som inte är så inkomna i vad kyrkan sysslar med söker evenemang, speciellt i jultider.

Evenemang första sidan

Om du tycker du att det är för många evenemang på förstasidan eller att fel evenemang får för mycket synlighet kan du:

  1. Välja vilka evenemang som ska synas där genom att mata in ett nyckelord för dem som ska synas på förstasidan. Dem lyfter du sen med hjälp av kugghjulet under evenemangslistan.
  2. Begränsa antalet evenemang på förstasidan. Alternativen är att det visas 2, 4, 6, 8 eller 10 evenemang.
  3. Lyft viktiga evenemang på andra ställen på förstasidan, t.ex. i karusellen eller i länklistan.

Första sidan uppdateras var 15:nde minut. Man kan påskynda uppdateringen genom att öppna inställningar i evenemangsportletten på första sidan och spara den.