Hur komma med i Klockaren?

Det lönar sig att börja förbereda sig för webbreformen i god tid och med hela arbetsgemenskapens krafter. Nedan hittar ni hjälp och stöd för förberedelserna.

Ni kan börja förbereda er för webbreformen självständigt med hjälp av materialet nedan.

Det finns ingen exakt tidtabell för förberedelserna, utan varje församling/kyrklig samfällighet kan arbeta i egen takt. Det är viktigt att dela information och diskutera reformen på precis det sätt och med den tidtabell som är lämpligast för den egna församlingen/samfälligheten.

För många har processen tagit ungefär tre månader.

Med hjälp av tidtabellsplanen nedan kan ni fundera över hur mycket tid som behövs. (Obs! planen är endast riktgivande.)

Förberedande faser

  1. Bekanta er med Klockaren och olika församlingars webbsidor där Klockaren är i bruk. Berätta om den för kollegerna. Via denna länk hittar du videor om hur verktyget fungerarÖppna länk i ny flik. (Obs att en del som skymtar i dem kan ha förändrats sedan videon gjorts. T.ex. finns det inte mera någon finsk text.)
  2. Visionera och gör beslut i församlingen/den kyrkliga samfälligheten.
  3. Boka in utbildning och egna workshoppar.
  4. Planera innehållet i den nya webbplasten.

Vill ni gå med i Klockaren?

Skriv till oss via SjälvservicepunkenÖppna länk i ny flik så kan vi komma överens om hur vi ska gå vidare.

I mån av möjlighet ordnar vi fortbildning på plats, men helst för flera församlingar på en gång.