Logga in

Öppna en webbläsare. Använd inte Internet Explorer. Chrome, Firefox och Edge funkar bra. 

Man loggar in i Klockaren genom att i webbläsarens adressfält skriva in församlingens webbadress + /logga-in. Enter. Ett nytt fönster öppnas där du fyller i ditt z-användarnamn i det första fältet och ditt datorinloggningslösenord i det andra.
Logga-in

Via denna länk kan du se en video som visar hur du loggar in.Öppna länk i ny flik

Logga ut

Logga ut genom att klicka på ditt namn som finns i vänstra menyn och sen på Logga ut.

Användarrättigheter

Användarrättigheter får du av den medarbetare som har huvudansvaret för er webbplats.

Användarrättigheter till att använda församlingens webbsida fås på följande sätt: Den anställda bör till allra först en gång har varit inloggad på församlingens webbsida med sina z-koder. Därefter syns personen i Klockaren i den vänstra menyn under rubriker. Fråga vem det är hos er.

Du kan läsa mera om rollerna via denna länk.

Om du vill logga in på en opublicerad sida utanför kyrknätet kommer det  först en extra ruta med fråga om lösenord. Då ska du använda de användarnamn och lösenord som getts församlingen under uppbyggnadsskedet. Fråga den som är församlingens kontaktperson i Klockarenfrågor och chefredaktör för er sajt.