Utseende

Lika för alla

- Sökfältet uppe till höger
- Den gråa informationsmenyn
- Den färgade menyn som börjar med "huset".
- Uppe till vänster kommer församlingens logga eller om församlingen inte har en egen logga kommer namnet och Marttikorset.
- Dagens ord (Länkarna i rutan kan församlingen bestämma)
- Till vänster en spalt för aktuellt (församling kan själv lyfta aktuella nyheter)
- Till höger de aktuellaste evenemangen. Sex stycken är rekommendationen, men det går att ändra till t.ex. fyra eller två.
- Vi erbjuder gemensamt innehåll. Församlingen kan själv bestämma vilka länkar till det gemensamma den önskar lyfta på sin webbplats. Exempel till höger på Pedersöres dopsidaÖppna länk i ny flik.

Församlingen kan välja

- Huvudbild på förstasidan.
- Bilder, text, bilagor, inbäddat material från sociala medier, flöden till de egna sidorna.
- Form på bilder av personal och byggnader.
- En basfärg till sidorna.
- Allt innehåll på första sidan under rutorna för aktuellt och evenemang.
- Vänstra sidan i grå balken längst ner.
- Länkar till gemensamt innehåll.
- Dagens ord kan vara antingen det som Kyrkostyrelsen gjort eller flödet som kommer från bibeln.se.

Webbplatsmallar

Webbplatsmall A

Församlingen har inte genomgått sammanslagningar. Om det blir aktuellt med sammanslagningar ligger de andra församlingarna långt borta och inte i samma bosättningscentrum i staden/kommunen.

Mall för webbplats: En webbplats som vid eventuella församlingssammanslagningar enkelt kan fogas till Moder- eller Tätortsmallen samt som en separat del till Urban-mallen. 

Via denna länk kan du se exempel Saltviks församlingÖppna länk i ny flik

Webbplatsmall B

Mallen lämpar sig för åtminstone två typer av församlingsstruktur:

Stora städer med många församlingar. Den kyrkliga samfälligheten sköter förvaltningen i flera församlingar som ligger i samma stora stad och eventuellt även lite längre bort. Församlingsgränserna i stadsområdet är oklara ur församlingsmedlemmarnas synvinkel. I området bor många personer som tappat kontakten med kyrkan och inte vet vilken församling de hör till. Församlingsmedlemmarna hittar tjänsten med synvinkeln "kyrkan i vår stad". Via denna länk kan du se exempel: Kimitoöns församlingarÖppna länk i ny flik.

En församling med mycket små separata enheter. Till församlingen hör kapellförsamlingar, kyrkodistrikt, församlingsdistrikt eller andra enheter som ligger på under 30 km avstånd från moder-/centralförsamlingen och som klart betraktas som en del av denna. Församlingens webbplats är alldeles för omfattande för de små enheterna med tanke på deras resurser och verksamhet. Det är också klart för församlingsmedlemmarna att de hör både till sin egen församlingsenhet och till den större församlingen. I området finns många gemensamma arbetsområden och till exempel praxis i anslutning till familjehögtider kan presenteras centraliserat. 

Webbplatsmall C

Den kyrkliga samfälligheten sköter förvaltningen i församlingarna i området. I samfälligheten ingår församlingar från ett stort geografiskt område (avstånden över 30 km) och i området finns ingen stor stadsförsamling dit församlingsmedlemmarna upplever sig höra. I regel vet församlingsmedlemmarna vilken församling de hör till. Församlingsmedlemmarna hittar webbplatsen på den egna församlingens, inte den kyrkliga samfällighetens, namn.

Mall för webbplats: Varje församling/enhet har en egen webbplats. Uppgifterna om verksamheten (t.ex. Familjehögtider, Hjälp och stöd i livet) presenteras på respektive församlings sidor som utnyttjar det riksomfattande gemensamma innehållet. Dessutom har den kyrkliga samfälligheten en gemensam webbplats som syftar till att antingen a) berätta om förvaltningen och styra församlingsmedlemmarna till församlingarnas sidor och verksamhet, eller b) samla kyrkans verksamhet från ett större område. 

Här kan du se exempel Pedersörenejdens kyrkliga samfällighetÖppna länk i ny flik

Andra möjligheter

Det finns också andra möjligheter att bygga upp församlingens webbplats: 

- Presentera samfälligheten som en specialmodul. Se Väståbolands församlingar. Öppna länk i ny flik
- Baka in samfällighetens information under den egna sidan. Via denna länk kan du se Kyrkslätts församlingar som gjort så.Öppna länk i ny flik

Alla lanserade församlingssidor i Klockaren