Chattbanner för kyrkans samtalstjänst

Kyrkans samtalstjänsts chat-banner kan infogas på er webbsida med hjälp av script-kod. 

Bannern är nu mindre i mobilformat och det finns ett kryss för att stänga den. Ett nytt uppladdningssätt gör att vi kan vidareutveckla bannern utan att man behöver ändra inbäddningskoden.

Chat-bannern fås på er webbsida genom att infoga inbäddningskoden i en innehållsportlett. Kom ihåg att använda Kod-läget när du infogar. 

Inbäddningskoden på svenska: 

<script src="https://evl.fi/documents/1327140/69182517/kyrkanssamtaltj%C3%A4nst.js/77f8e431-1aa8-5e0e-8f4e-7e57c9ed2195?t=1616491194230"></script>

På finska:

<script src="https://evl.fi/documents/1327140/69182517/keskusteluavun+chat.js/c61a2143-5bbf-104e-c4c9-6e34531979f0?t=1616490696107"></script>


Om det redan finns en gammal lila banner för samtalstjänstens chat och du vill byta till den nya eller om du vill att den ska synas på alla sidor, kontakta Självbetjäningspunkten IPP.