Sidmodell 2.08

Stöd och hjälp-förstasidan (lätt version)

Denna sidmodell kan väljas för huvudmenyns Stöd och hjälp. Den har många textportletter. Den högra spaltens innehållsportletter kan t ex användas för att gemensamt material som finns bakom molnet. Det finns ett par portletter för bilder eller video. Sidmodellen har en evenemangslista, en länklista och längst ner en portlett för bloggserie och en bloggpuff enligt nyckelord.

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

hamn
hamn

För att gifta er i kyrkan ska åtminstone en av er vara medlem i evangelisk-lutherska kyrkan och ha gått i skriftskolan. Är bara en av er medlem är kyrklig vigsel också möjlig, ifall den andra tillhör någon annan kristen kyrka i Finland eller utomlands, till exempel den ortodoxa eller katolska kyrkan.

Så gör ett bröllop i kyrkan till

För bön för äktenskap finns inget officiellt formulär. Bönen kan formuleras fritt eller så kan ni använda material ur kyrkans bönetradition. 

Läs om hur bön för samkönat äktenskap går till