Artiklar - Skapa och redigera innehåll i innehållsportlett

Sidorna i Klockaren är uppbyggda med ramar, så kallade portletter. Varje sidmodell har en varierande mängd portletter. När du raderar en sida, finns innehållet fortfarande kvar i systemet. Innehållet kan du sedan lyfta på en annan sida och en annan portlett.

I en innehållsportlett skapar du texter, men den kan också användas för annat innehåll som länkar, listor, tabeller och du kan bädda in material i den, t ex en facebooksida.

I innehållsportletten kan du hämta eller redigera innehåll på fyra olika sätt:

  • Skapa nytt
  • Redigera
  • Plocka fram en artikel som någon i församlingen tidigare skapat
  • Välja att visa en av kyrkans gemensamma innehåll

Här finns utskriftsvänliga instruktioner för hur du infogar innehåll i en innehållsportlett. 

Det finns en fördröjning i sidans egen söktjänst och den hittar inte nytt material genast efter publikationen. Ha tålamod och vänta till följande dag, då borde sidans söktjänsten hitta materialet.