Sidmodell 1.04

Sidan under huvudmenyn (t ex bröllopssida)

Denna sidmodell har överst en bred innehållsportlett och överst till höger en portlett för bild/video.

Under den bred innehållsportletten och bilden finns tre spalter, bestående av flera smala länklistor och innehållsportletter. 

I spalten längst till höger finns sex stycken innehållsportletter i lodrät ordning. Där kan man t ex kan plocka fram gemensamt material om kyrkliga förrättningar. Det som finns bakom molnet.

I spalten längst till vänster och i mitten finns portletter för länkar och texter.

Nerer finns en portlett för bild/video.

Längst ner en portlett för bloggserie och en bloggpuff enligt nyckelord.

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

Rubrik 2

Rubrik 2

Rubrik 3

Här finns en bred innehållsportlett.

ljuspunkter
hamn

För att gifta er i kyrkan ska åtminstone en av er vara medlem i evangelisk-lutherska kyrkan och ha gått i skriftskolan. Är bara en av er medlem är kyrklig vigsel också möjlig, ifall den andra tillhör någon annan kristen kyrka i Finland eller utomlands, till exempel den ortodoxa eller katolska kyrkan.

Så gör ett bröllop i kyrkan till

Äktenskapet är liv tillsammans, att vara med varandra i vardag och fest. Det är att stå upp och offentligt säga att ni väljer varandra.

Läs mer om bröllopet