Sidmodell 2.07

Sida för enskilt fenomen (Fördjupa din tro, Delta, Stöd och hjälp)

Denna sidmodell har många innehållsportletter. Flera av dem finns till höger i forma av en spalt. Längst under i spalten finns två länklistor Spalten kan man t ex använda till att plocka fram gemensamma texter som finns bakom molnet. Det finns en bild/video portlett överst till höger. Längst ner en portlett för bloggserie och en bloggpuff enligt nyckelord.

Alla portletter som finns på en sidmodell behöver inte användas. En portlett utan innehåll syns inte för användaren.

Rubrik 2

Här kan man sätta in en text med mera lokal prägel.

Rubrik 2

Här kan man sätta in en text med mera lokal prägel.

Rubrik 3

Här finns också en innehållsportlett.

hamn

För att gifta er i kyrkan ska åtminstone en av er vara medlem i evangelisk-lutherska kyrkan och ha gått i skriftskolan. Är bara en av er medlem är kyrklig vigsel också möjlig, ifall den andra tillhör någon annan kristen kyrka i Finland eller utomlands, till exempel den ortodoxa eller katolska kyrkan.

Så gör ett bröllop i kyrkan till

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om bröllop