Bilagor

I Klockaren kan man länka till bilagor. Med tanke på tillgänglighet bör användningen av bilagor dock göras med avvägning. Av olika anledningar kan det vara svårt för besökaren att öppna och läsa bilagor. Viktig information som t.ex. prislistor, borde alltid finnas på webbsidan som innehåll, inte som bilaga.

Tillgänglighetsdirektiven förutsätter att publicerade Word, Excel, PowerPoint och pdf-filer är tillgängliga. Läs mera om tillgängliga bilagor

Obs! Bilagan som du vill länka till behöver finnas sparad i Klockarens arkiv.