Blanketter

I Klockaren kan du skapa blanketter där användaren t.ex. kan ge respons. För ämbetsbetyg finns en egen skild tjänst.

Använd inte Klockaren-blanketten till för att samla in känslig information (t.ex. sådant som hänför sig till familjerådgivning eller diakoni) eller personbeteckningar. Informationen som kommer in via blanketten kan ses av forsamlingens alla redaktörer och chefredaktörer. 

Du hittar blanketthanteraren i Klockarens vänstra underhållsmeny.