Sorgegrupp

Vi samlas för att tala om allt som känns svårt då någon gått bort nyligen eller en för länge sedan men då du inte hunnit eller kunnat sörja. Vi träffas tisdagkvällar kl. 17-19. Ta kontakt med Anna Andersson om du vill önskar komma med.