Gemensamt Ansvar 2024

Här finns tips på Gemensamt Ansvar material för insamlingen 2024.

Gemensamt Ansvar 2024 hjälper unga som upplever djup ensamhet eller som löper risk att marginaliseras och förlora sin livskontroll eller sina möjligheter till ett bättre liv i Finland och ute i världen. Av intäkterna styrs 40 procent till HelsingforsMission och de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland och deras arbete för unga. 60 procent går till att hjälpa unga i världens katastrofområden. Hjälpen når fram via Kyrkans utlandshjälp.

Gemensamt innehåll finns bakom molnet med följande namn.  Här nedanför kan du se hur innehållet ser ut när du lägger till det på sidan.

Bilder

  • Gemensamt Ansvar 2024 - GA Kompis
  • Gemensamt Ansvar 2024 - GA Utbildning
  • Gemensamt Ansvar 2024 - Ge ett bidrag 

Länkar

  • Gemensamt ansvar – logo
  • Gemensamt ansvar – logo och text Folkrörelsen för omtanke