Användarrättigheter - roller

Rättigheter till att använda församlingens webbsida görs på följande sätt: Den anställda bör till allra först en gång ha varit inloggad på församlingens webbsida med sina Z-koder. Se videoinstruktion hur logga in.Öppna länk i ny flik Därefter syns personen i Klockaren.

Den som är webbplatsens chefredaktör kan via vänstra menyn och välja användarrättigheter administrera användarnas rättigheter. Det finns tre roller att välja mellan; Uppdaterare, Redaktör och Webbplatsens chefredaktör.

Via denna länk hittas videoinstruktion hur ändra roller.Öppna länk i ny flik

Vad kan man göra i de olika användarrättigheterna?

Uppdaterare

Alla anställda kan ha den här rollen. Uppdateraren kan infoga och redigera evenemang och kontaktuppgifter. Uppdaterare kan också infoga bilder i Klockarens bildarkiv och använda inbäddningsverktyget. Uppdaterare kan även granska sajtens statistik.

Redaktör

Redaktören kan

 • Skapa nya sidor.
 • Infoga, redigera och ta bort innehåll från alla sidor.
 • Administrera sidor som hen själv skapat. Här kan redaktören ta bort sidan, göra den opublicerad eller publicera.
 • Flytta eller dölja sidor från sidnavigationen med hjälp av sidkartan.
 • Upprätthålla första sidan och footerns innehåll.
 • Skapa och upprätthålla nyheter.
 • Redigera kontakter.
 • Skapa och redigera evenemang.
 • Skapa och redigera blanketter.
 • Administrera bildarkivet, dvs infoga och redigera bilder och bilagor.
 • Infoga en delningsbild till sajten.
 • Göra inbäddningar.
 • Granska sajtens statistik.

Webbplatsens chefredaktör

Webbplatsens chefredaktör har utöver redaktörens rättigheter:

 • Ta bort och justera publiceringsläge för alla undersidor till huvudmenyn.
 • Byta ut huvudbilden på första sidan.
 • Ändra sidornas url-adress.
 • Justera hur anmälningar till evenemang syn på första sidan under Kom med.
 • Sajtens administration (färg, bilder, form och logo).
 • Administrera användarrättigheter.
 • Skapa och administrera specialmodul.

Hur ta bort passiva användare

Församlingen kan kontakta Klockarenstödet via Självservicepunkten för att ta bort personer som inte längre jobbar i församlingen. Användarna tas bort så att deras uppgifter anonymiseras i enlighet med sekretessförordningen.

Klockarenstödet tar två gånger i året (sommartid och mot slutet av året) bort och anonymiserar användare som inte varit aktiva på ett år.

Undantag 2023-2024 då förberedelser för Klockarens 7.4-uppdatering görs. Under denna tid kan man be Klockaren-stödet ta bort användare.

Ansvarig användare

Ansvarig användare ger ny möjlighet för erfarna nättjänstbyggare. En så kallad ansvarig användare har personlig användarrätt till Klockaren som gör det möjligt att redigera den egna organisationens webbplats mera än hittills med hjälp av verktyget Liferay. För att använda verktyget krävs att man har kännedom om webbkommunikation och publiceringsverktyg och att man lär sig hur verktyget Liferay fungerar och godkänner reglerna. Det går bra att även i fortsättningen underhålla Klockarensidor utan att vara ansvarig användare.

Regler för ansvariga användare (fi. Vastuukäyttäjä), läs i den finska guiden, Lukkariohje här.Öppna länk i ny flik