Respons

Responsblanketten finns färdig men du kan själv välja hur den ska se ut och vad det står på den. Du ändrar på utseendet och fälten via skiftnyckeln till höger. Kom ihåg att fylla i till vilken epostadressen den ifyllda blanketten ska skickas.