Undersökningar till grund för utvecklingen

Klockaren är till för besökarna, alltså församlingsmedlemmarna

I utvecklingen och planeringen av Klockaren måste vi beakta besökarna, som på Klockarens webbplatser i första hand är församlingsmedlemmar. I Klockarens utvecklingsarbete utreder vi besökaren behov med hjälp av tjänstedesign. Vi gör förfrågningar och tittar på besökarstatistik: Vilka är de populäraste sidorna, kommer man till dem via mobilen eller bordsdatorn, hur många sidor läser en besökare i genomsnitt, osv. I början av år 2021 (januari-juni) hade församlingarnarna Klockaren-sidor tillsammans ungefär 3 640 000 unika besökare och 41 procent skulle rekommendera sidorna för en vän.

Då man i församlingen valt Klockaren till sin webbplats kan man vara säker på att lösningarna är genomtänkta och grundar sig på församlingsmedlemmens behov.

Klockaren utvecklas kontinuerligt

Webbplatser och uppdateringsverktyg behöver följa med sin tid. Internet och teknologin utvecklas hela tiden och det behövs nya funtioner. Innan vi lanserar något nytt testar vi till exempel med att jämföra olika alternativ och prototyper. Vi beaktar också tillgängligheten i utvecklingen. På så sätt kan vi säkerställa att nya lösningar förbättrar besökarens upplevelse. Också den respons vi får av användarna, alltså församlingsanställda, hjälper oss att utveckla tjänsten. Klockarens produktägare vid enheten för webb och utveckling vid Kyrkans kommunikation leder utvecklingsarbetet.

Det gemensamma innehållet underlättar arbetet för dem som uppdaterar

Församlingen svarar själv för innehållet på sin webbplats. Det är viktigt att webbplatsen hålls uppdaterad och församlingsmedlemmarna lätt kan förstå språket. Innehållet på sidorna blir aldrig färdigt, utan till exempel informationen om evenemang måste ständigt uppdateras. För att underlätta arbetet för den som uppdaterar finns det färdigt gemensamt material om bland annat tro, samt kampanjer kring helgdagar. Kyrkans kommunikation producerar det gemensamma materialet.

Tidigare undersökningar bland användare

Januari 2018

Januari 2017

Tidigare undersökningar bland besökare

Maj 2019

Januari 2018

Januari 2017

Statistik om Klockaren 2016