Välkommen, det här är ett tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://klockarenguide.evl.fi och har uppdaterats 30.10.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Bildens textmotsvarighet (alt-texter)

Endel bilder eller bildlänkar saknar textmotsvarighet eller så motsvarar textmotsvarigheten inte tillräckligt bra bilden. Vi rättar till det alternativa texterna snarast möjligt.
WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text

Text i bild

I vissa diagram / bilder finns text, men texten finns inte i andra former. Vi infogar textmotsvarigheterna och sidans innehåll så snart som möjligt.
WCAG 1.4.5

Följande omfattas inte av lagen

  • kontorsprogrammens dokument (till exempel doc, pdf, odt) som har lanserats före 23.9.2018
  • webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

Sidan innehåller instruktionsvideor. De har bild och ljus men inte textning. Motsvarande innehåll finns på sidan som text.

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

 

Ge respons med webbformuläret Öppna länk i ny flik

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönsterÖppna länk i ny flik. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Klockarenguiden är en instruktion för en begränsad målgrupp. Därför satsar vi på att göra instruktionerna begripliga för den specifika målgruppen. An efter som vi jobbar med innehållet på sidorna så ser vi också över tillgängligheten.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten.