Textens utformning

För att en text ska vara tillgänglig är det viktigt att du använder Klockarens färdiga formateringsstilar. Använd stilarna för det de är planerade för. T.ex. rubrikerna ska inte användas för att framhäva en textdel som inte är rubrik.

De färdiga formateringsstilarna finns bakom rullgardinsmenyn för stilar.

 

Kom ihåg att använda 'Klistra in som vanlig text' när du kopierar text från andra program. När texten är inklistrad kan du forma texten med hjälp av verktygen i Klockarens texteditor.

När du utformar text i Klockaren, undvik:

 • att skriva rubrik med versaler
 • att använda rubrik-format på andra ställen än i rubrik
 • att använda understreckning i ord som inte är länkar
 • att använda fet-stil för mycket
 • kursivering
 • att justera text till andra ställen än vänster 

Fel utformning:

HJÄLPLEDARUTBILDNING HÖSTEN 2022

Efter skriftskolan kan du delta i en tvåårig hjälpledarutbildning. Under hjälpledarutbildningen lär du känna nya människor, får utbildning för att vara gruppledare och lär dig mera om dig själv och Gud.

Hjälpledarutbildningen börjar igen hösten 2022. Hösten första träff är undantagsvis må 5.9 kl 19 i Prästgården. Efter första träffen samlas vi varannan vecka på onsdag kl 18 i Prästgården.

Anmäl till hjälpledarutbildningen före 31.7.2022 här.

Välkommen med!

Ps. Är du intresserad av vara klubbledare? Klubbledarutbildningen börjar i augusti och vi träffas en gång i månaden. När du gått klubbledarutbildningen kan du vara hjälpledare på barnläger.

Vad är fel?

 • Rubriken är skriven med versaler.
 • Ingresstexten är formaterad som rubrik 2 (H2). Istället borde stilen ingress användas.
 • I hela stycket efter ingressen används fet-stil. Då försvinner betonings-effekten.
 • För att framhäva en text har man använt understreckning. I texter på nätet betyder det länkar.
 • Välkommen med -texten har centrerats och stilen ingress används.
 • Sista stycket är kursiverat. 

Rätt formaterad text:

Hjälpledarutbildning hösten 2022

Efter skriftskolan kan du delta i en tvåårig hjälpledarutbildning. Under hjälpledarutbildningen lär du känna nya människor, får utbildning för att vara gruppledare och lär dig mera om dig själv och Gud.

Hjälpledarutbildningen börjar igen hösten 2022. Hösten första träff är undantagsvis må 5.9 kl 19 i Prästgården. Efter första träffen samlas vi varannan vecka på onsdag kl 18 i Prästgården.

Anmäl till hjälpledarutbildningen före 31.7.2022 här.

Välkommen med!

Hjälpledare på barnläger

Är du intresserad av vara klubbledare? Klubbledarutbildningen börjar i augusti och vi träffas en gång i månaden. När du gått klubbledarutbildningen kan du vara hjälpledare på barnläger.

Vad gjordes rätt?

 • Rubriken är inte skriven med versaler.
 • I sidans huvudrubrik och ingress används rätt formatering.
 • Fet stil används för att betona en text och i förnuftig mängd.
 • Anmälningstiden betonas genom att stilen textlyft används.
 • För texten används stilen brödtext.
 • Texten om hjälpledare på barnläger urskiljs genom en egen mellanrubrik (rubrik 2). Texten är då lättare att ögna igenom.