Klockarens halvårsöversikt 1-6/2022 samt iakttagelser från slutet av året

Besökarstatistik

Webbtjänsten Klockaren utgörs av församlingarnas webbplatser, evl.fi, evl.fi/plus samt av några mindre separata webbplatser. Under början av år 2022 publicerade 10  församlingar sina Klockarensidor  (2021: 20 st). Total sett har 341 webbplatser för församlingar publicerats. Några av dem är numera stängda på grund av att församlingar slagits samman. Ungefär 97 procent (258 st) av församlingarna använder Klockaren för sina webbplatser (2021: 94 %). 

Antal församlingar som använder Klockaren

Under första halvan av år 2022 publicerade 10 församlingar sina Klockaren-sidor. Publiceringstakten har blivit långsammare med åren men andelen församlingar som använder Klockaren har trots det stigit med 4 procentenheter och i nuläget har över 97 % av församlingarna publicerat sina sidor eller håller på att bygga upp dem.

Tillväxttakten kommer att minska ytterligare då nästan alla församlingar redan använder Klockaren.

Statistik för det första halvåret 2022

Besökare 3 793 251 (2021: 4 676 545)

 • Nya användare 3 503 776 (2021: 3 722 710)
 • Sessioner 7 617 657 (2021: 8 100 017)

  Av besöken gjordes 811 947 på evl.fi och evl.fi/plus (2021: 1 028 171).

 

De dagliga besöken på Klockaren-sidorna var i början av året ungefär 31 000 - 83 500 st.

 

65,9 procent av besökarna kom till sidorna via Google.

 • Mobil- och surfplatteanvändare 65,5 procent (2021: 59 procent)

Mobila enheters popularitet syns tydligt i statistiken och överskrider gen genomsnittliga utvecklingen i Finland (59,4%/ 2,0%/ 38,6%, StatcounterÖppna länk i ny flik)

Den största besökarmängden under hela året 2022 var under församlingsvalskvällen. Servrarna låg då nere till följd av det stora besökarantalet. Enligt mätningar gjordes det då som mest över 450 000 besök samtidigt.

 

 

Det dagliga besökarantalet under slutet av år 2022 var högre än i början av året. Bortsett från valkvällen var besöken då ungefär 33 700 - 123 600 st.

 

Piirakka mobiilikäytöstä.

Mobilanvändare 59,4, bordsdator 38,6 och surfplatta 2 procent.

 

Utvecklingsarbete

I slutet av år 2021 köptes besökartestning för att utreda behovet av förnyelse gällande B-modellen av sidorna. På basen av den gjordes också en del andra iakttagelser. Av användare i församlingarna tillsattes en frivillig utvecklingsgrupp som stöd för detta arbete. 

Klockaren är en tjänst som hela tiden utvecklas. Genom utveckling försöker vi svara mot församlingarnas informationsbehov och för att Klockaren tekniskt sett skulle vara en konkurrenskraftig publiceringsplattform.

För hela året budgeterades 300 000 euro till utvecklingsarbete (2021: 352 000). Budgeten överskreds med 22 387 euro. Med den använda budgeten har vi köpt 2997,75 timmar utvecklingsarbete av Ambientia Oy. Inför församlingsvalet utvecklades Klockaren för 23 443 euro.

Klockarens utvecklingsarbete fokuserade bland annat på följande utvecklingshelheter under början av år 2022:

 • Församlingsvalet
 • Cookie-popup-fönster
 • Förändringar baserade på besökartestningens smärre iakttagelser
 • Lokalförnyelsen
 • Analytikens rapporteringsvy
 • Ibruktagning av Tagmanager
 • Utredning kring flytt av Liferay Cloud-omgivningen

På hösten slutfördes arbetet med församlingsvalet och lokalförnyelsen.

 

Klockarenstödet

För det finska stödet svarar sakkunniga i webbkommunikation i Klockarenteamet vid Kyrkans kommunikation och för det svenska stödet svarar Kustens IT. I stödarbetet används självservicepunkten IPP. 

Under det första halvåret inkom 530 (2021: 659) stödförfrågningar på finska, vilket motsvarar ett genomsnitt på 4,6 uppgifter per vardag. För hela år 2022 var de finskspråkiga stödförfrågningarna 973 (2021: 1142). Jämfört med föregående år har det skett en liten nedgång. Januari-mars tenderar att vara den brådaste tiden för stödets del.

De svenska stöduppgifterna var på våren 72 (2021: 127), under hela året 130.

Det är svårt att göra en exakt uppskattning kring tiden som gått åt till stöduppgifterna eftersom de arbetsmässigt varit av så olika omfattning.

Den finska guidesidan förnyades.

 

Kundrespons för Klockarenstödet. Av feedbacken kan också avläsas att det inte är stödet som orsakat missnöjet utan att det är själva verktyget som vissa gånger upplevs lite styvt.