Nyheter

Nyheter är församlingens information som huvudredaktören kan skapa. Nyheterna kan läsas under fliken INFORMATION, KANSLI, men syns på också på framsidan, längst nere till vänster. På sidan Nyheter finns alla nyheter listade.

Nyheterna är lämpliga artiklar att dela i sociala medier. Tryck på någon av knapparna som finns strax under nyheten.

OBS Kom ihåg att ta bort inaktuella nyheter genom att radera eller arkivera artiklarna!

Delningsbild: När en nyhet delas i sociala medier (Facebook, Twitter, osv.) eller i tjänster som använder sig av bilder i likadant format (t.ex. Skype) behövs en bild. Om nyheten du skapat inte har en bild kommer den delningsbild du valt att användas. Delningsbilden kan du infoga i den övre menyn.