Nya evl-innehåll

Här kan du se de nya gemensamma innehållen i evl.fi i den takt de blir klara, dock tidigast 9 oktober. Respons på innehållen och förslag på nya skickas till Julia.

När församlingens diakoniarbete ger ekonomiskt stöd handlar det oftast om att hjälpa någon ta sig ur en akut nödsituation eller tillfälliga svårigheter.  Rådgivningen och samtalsstödet som diakonin erbjuder kan också vara mer långvarigt.

Läs om ekonomiskt stöd

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten

Om den avlidna gravläggs direkt efter jordfästningen bärs kistan ut under slutmusiken. Bärarna är oftast sex till antalet, det kan vara närstående och vänner som fått uppgiften. Ifall den avlidna kremeras blir kistan efter jordfästningen kvar på sin plats, eller bärs ut till begravningsbilen.

Så här går gravläggningen till

De begravningsplatser som de evangelisk-lutherska församlingarna upprätthåller är allmänna. Alla som bor på en ort har rätt att bli begravda där, oberoende om de hört till kyrkan eller inte.

Läs om gravplats

En gravvård, det vill säga ett minnesmärke som placeras vid graven, kan vara en gravsten eller till exempel ett kors eller en skulptur. Den ska utformas med respekt för minnet av den avlidna.

Läs mer om gravstenar

Hindersprövning görs för att säkerställa att äktenskapet är juridiskt möjligt och att paret kan gifta sig.

Läs om hur hindersprövning går till

I centrum för dopet står en ny, liten människa. Det finns ingen strikt etikett att följa. Det viktiga är att dopet känns bra för familjen. Här har vi samlat de viktigaste punkterna som hjälper er att planera dopet.

Läs vad du ska minnas inför dopet

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

Ett dop är alltid värt att fira. Men hur vi vill fira är upp till oss själva. Det finns inga regler för hur ett dopkalas borde gå till, vad man borde bjuda på eller hur många man borde vara. Dopet är en Guds gåva till oss – dopet är kravlöst och det får kalaset också vara.

Läs mera om några förslag.

Drömmer ni om ett kyrkbröllop men en av er är inte medlem i kyrkan? Hör ni till olika kristna samfund och vill ta del av vigseltraditionerna i dem båda?

Läs om välsignelse av äktenskap

Om du och dina närstående fått i uppgift att ordna en begravning kan ni börja med att kontakta pastorskansliet i den avlidnas församling eller en begravningsbyrå.

Läs om att boka präst

Många hör barnets namn första gången vid dopstunden. Namnet är en del av barnets, unika personlighet. Vid dopet kallar Gud barnet vid namn och tar det till sig. 

Läs mer om att välja namn

Kontakta församlingens kansli och boka tid för dopet. Du kan själv välja präst.

Läs om val av präst

En beroendesjukdom påverkar inte bara en person, utan alla i den närmaste kretsen. Alla behöver stöd för att orka bryta negativa mönster. Olika organisationer erbjuder stöd och hjälp för alla som påverkas av ett missbruk.

Läs om stöd vid beroende

För att gifta er i kyrkan ska åtminstone en av er vara medlem i evangelisk-lutherska kyrkan och ha gått i skriftskolan. Är bara en av er medlem är kyrklig vigsel också möjlig, ifall den andra tillhör någon annan kristen kyrka i Finland eller utomlands, till exempel den ortodoxa eller katolska kyrkan.

Så gör ett bröllop i kyrkan till

Äktenskapet är liv tillsammans, att vara med varandra i vardag och fest. Det är att stå upp och offentligt säga att ni väljer varandra.

Läs mer om bröllopet

Vad är lämpligt att spela som ingångsmusik i en kyrklig vigsel? Inför en vigsel och bröllopsfest är det mycket som behöver ordnas och sällan är man expert på allt. 

Förslag till bröllopsmusik

För bön för äktenskap finns inget officiellt formulär. Bönen kan formuleras fritt eller så kan ni använda material ur kyrkans bönetradition. 

Läs om hur bön för samkönat äktenskap går till

Det är aldrig för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. 

Här kan du få svar på vanliga frågor om dop

Det är aldrig för sent att bli döpt. Du är alltid välkommen till kyrkan och dop är alltid möjligt, oberoende av din ålder.

Läs mera om att döpa ett äldre barn, en konfirmand eller en vuxen.

En fadder är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Alla ska ha minst en fadder.

Läs om att välja faddrar

I något skede före själva konfirmationen övar konfirmanderna i kyrkan. Under övningen går de igenom hur de ska gå, var de ska sitta, och vad som händer framme vid altaret. 

Läs om hur konfirmationen går till

Till minnesstunden samlas anhöriga och vänner för att tillsammans komma ihåg personen som dött. Minnesstunden är en privat tillställning som de anhöriga är värdar för. Ofta följer den lokala seder och förstås de önskemål som den avlidna berättat om. Man kan också avstå från att ordna en minnesstund.

Läs om minnesstunden

Många problem blir lättare att bära när du pratar om dem med någon annan. Ett konfidentiellt samtal med en yrkeskunnig person kan hjälpa till att lösa upp också de tuffa knutarna.

Mänskliga relationer - familjerådgivningen

Du behöver inte bära din oro och dina bekymmer ensam. Församlingens anställda kan hjälpa dig med problemen, både de praktiska och känslomässiga. Ingen frågar om vad du tror på eller om du är medlem i kyrkan. Kyrkan erbjuder också anonymt samtalsstöd via telefon och nätet.

Läs om samtal och besök

Under samtalet går de anhöriga och prästen igenom jordfästningen och planerar programmet så att det känns rätt och följer den avlidnas önskemål.

Läs om samtal med prästen

När någon har dött kan de anhöriga be att församlingen ringer i kyrkklockorna för den avlidna. Det här kallas själaringning och är en gammal tradition som kan se olika ut på olika orter. 

Såhär går själaringning till

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Stöd i sorg och i kris

Under gudstjänsten söndagen efter jordfästningen nämns den avlidnas namn i församlingens förbön. I en del kyrkor tänds också ett ljus för den avlidna.

Läs om tacksägelsen

Vid konfirmationen får du Guds välsignelse. Välsignelsen som prästen uttalar är en påminnelse om att Gud vill vara med dig hela livet. Du i din tur bekräftar att du vill tro på Gud och leva som kristen. Den som konfirmeras blir en självständig medlem i församlingen, som är en del av den stora kristna kyrkan på jorden.

Läs om vad konfirmation innebär

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop

Domsöndagen

Domsöndagen är kyrkoårets sista helg, en dag för uppgörelse under den mörkaste tiden på året. Helgen påminner oss om att den här världen upphör en dag. Vi väntar på Kristi återkomst och den sista domen.

Domsöndagen kallas också för Kristi konungaväldes söndag.Öppna länk i ny flik Bibeln berättar inte allt om domen och världens slut. Vi kan inte veta tiden eller platsen. Den sista dagen samlas alla inför Kristi domstol. En del får evigt liv och en del döms till evigt straff. Straffet är evig separation från Gud.

Domsöndagens bibeltexter handlar om hur Kristus är närvarande som förklädd till vår nästa. Goda gärningar betyder inte att vi blir bättre inför Gud. Det goda ska vi istället göra för våra medmänniskors skull. Vi ansvarar för det vi gör och det vi låter bli att göra.

Studietiden är ett livsskede som kan innebära många stora förändringar. Du kanske har flyttat till en ny ort, håller på att bygga ett eget hem och skapa din egen vardag.

Läs om stöd under studietiden

Tveka inte att söka hjälp för små eller stora bekymmer och problem i förhållandet. En utomstående professionell person kan ge nya perspektiv som behövs för att hjälpa er återupprätta god kommunikation och lösa problem.

Läs om stöd i relationen

Före vigseln brukar det höra till att ni träffar prästen som ska viga er. Under vigselsamtalet blir ni bekanta med prästen, går igenom det praktiska kring vigseln, talar om äktenskap och kärlek. Ni får tillsammans planera programmet för vigseln så att det känns rätt för er. 

Läs om samtalet

Det finns ingen strikt etikett att följa. Det viktiga är att dopet känns bra för familjen. Här har vi samlat de viktigaste punkterna som hjälper er att planera dopet.

Så här går dopet till

Det går inte att helt förklara det som sker i dopet. Det är en av Guds hemligheter. Vi vet ändå att dopet är en gåva som vi får bära med oss hela livet. Det ger oss hoppet om förlåtelse här på jorden och ett liv hos Gud i himlen.

Vad innebär dopet?

Församlingens anställda hjälper att planera och genomföra begravningen. Med prästen går det att samtala, inte bara om begravningen utan också om personen som dött och alla tankar och känslor som dödsfallet väcker. Det går också att anlita en begravningsbyrå att ta hand om en stor del av de praktiska arrangemangen, ifall det känns tungt att göra det själv.

Läs om de anhörigas uppgifter

Äktenskapet är liv tillsammans, att vara med varandra i vardag och fest. Det är att stå upp och offentligt säga att ni väljer varandra. Vid en kyrklig vigsel ber ni om Guds välsignelse för er gemensamma resa.

Läs om vigsel

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om bröllop

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation

Tag kontakt

Produktchef

Utvecklar Klockaren i samarbete med produktägaren. Ansvarar för kommunikationen, utbildningen och hur stödet organiseras.

Mitt stora intresse för tillfället är att rida och hästar.
Till familjen hör tre barn, en katt, en utflyttad dotter och ett barnbarn.