Versionsuppgraderingen är klar

Problem rapporteras i regel via IPP

Vänligen meddela oss om du märker avvikelser i utseendet eller funktionerna på sidorna efter uppdateringen. Var förberedd på, att det kan komma många meddelanden till stödet efter publiceringen, så stödet kan tillfälligt vara överbelastat.

Om du upptäcker en avvikelse, ber vi dig att agera enligt följande:

  1. Följ Teams-kanalen och kontrollera om samma observation redan har gjorts i en annan församling, och sålunda kommer problemet att åtgärdas.
  2. Om din observation är ny, skapa en servicebegäran om den i IPP.
  3. Alla kontakter kommer att beaktas och problem börjar åtgärdas omedelbart.
  4. Följ listan nedan med informationen om att problemet har lösts. 

Konstaterade problem är rättade

  • Det går inte mera att använda bilder i bildbanken på en annan sajts sidor. Det här kommer inte att lösas nu.