Besökarstatistikens rapportvy

Den gamla rapportvyn för statistik baserar sig på den utgående versionen av Google Analytics och kommer sluta visa ny data från och med den 1 juli 2023. Den nya rapporteringsvyn baserar sig på den statistik som Matomo genererar och finns tillgänglig när du är inloggad i Klockaren.

 

På församlingssajterna finns uppbyggt en rapportvy över besökarstatistik. I rapportvyn kan du bl.a. granska antalet besök på sajten, vilka innehåll som är de mest populära och hurdan apparat besökarna använt då de besökt sidorna. Förutom den egna församlingens eller samfällighetens sidor ser man i tjänsten även övriga Klockaren-församlingars besöksstatistik.

Användning av tjänsten kräver inloggning.

Rapportvyns adress med användarnamn och instruktioner för hur man loggar in hittas i Sacrista.

OBS! Om Google av informationssäkerhetsliga skäl hindrar dig från att logga in, töm din webbläsares cacheminne och försök logga in på nytt. Instruktioner för att tömma cacheminnet hittar du här. 

Avsikten med rapportvyn är att göra församlingarnas webbsidors besökarstatistik lättförståelig och tillgänglig för alla arbetstagare. Målet är att skapa ett verktyg som fungerar som grund och inspirationskälla i utvecklandet av webbsidorna.

Rapportvyn är förverkligad med Googles datastudio. Vyns parametrar definierades i en arbetsgrupp bestående av informatörer från flera församlingar.

Se videon: Statistikens rapportvy, allmän översiktÖppna länk i ny flik

Funktioner:

  1. Välj språk. 
  2. Välj den egna församlingen genom att bläddra eller använda sökord. Om du ännu inte loggat in klicka på "Logga in och välj din egen församling".
  3. Välj den tidsperiod för vilken du vill granska uppgifterna för.
Skärmdump av översiktsvyn.
Skärmdump av översiktsvyn

Översikten för webbplatsen

Besök på webbplatsen berättar hur många gånger sidan är besökts under en dag.

Diagrammet för Trafikkälla visar hur besökarna kom till webbplatsen.

Diagrammet för Typ av apparat visar hur stor andel av besökarna använt dator, surfplatta eller mobil.

Genom att klicka på ett block i cirkeldiagrammet uppdateras de övriga diagrammen att visa data tillhörande det blocket. Man kommer tillbaka till den grundläggande vyn genom att igen klicka på samma block.

Webbplatsens söktjänst berättar vilka sökord besökaren använt för att hitta sidan. Genom att klicka på de tre punkterna bredvid rubriken kan du ordna sökorden enligt sökfrekvens eller alfabet.

I diagrammet för ankomstsida kan man kolla vilken sida besökare först besökt. Genom att klicka på de tre punkterna bredvid rubriken kan du ordna enligt antal ingång, procent som direkt lämnat webbplatsen eller enligt sidnamn.

Genom de tre punkterna kan du också nolla dina val och återgå till grundvyn genom att klicka på ”Reset”.